Ako pripraviť plastové okná a balkónové dvere na zimu

Najvýraznejším vplyvom počasia sú okná a dvere vystavené práve v zime. A platí to samozrejme aj o tých plastových, ktoré vďaka výmenám okien a zatepľovaní budov dnes prevažujú. Ako pripraviť plastové okná a balkónové dvere na zimu?

plastové okná a balkónové dvere v zime

Životnosť plastových okien

Mráz nerobí dobre akémukoľvek plastu a značné rozdiely vonkajšej a vnútornej teploty spôsobujú pnutie. Životnosť plastových okien navyše negatívne ovplyvňuje aj kondenzácia vlhkosti. Tá môže predovšetkým znížiť životnosť kovania, ale tiež sa môže dostať do ostenia a poškodiť tepelnú izoláciu aj parapety, rovnako ako omietky a muriva.

  • Teda prevenciou číslo 1 je správna inštalácia okien vrátane parapetov a ich napojenie a správne vetranie, čím eliminujeme kondenzujúcu vlhkosť. 
  • Ďalším preventívnym prvkom je správne nastavenie okien. Nové plastové okná a plastové dvere na balkón si necháme nainštalovať, sú nastavené, ale po čase vyžadujú nastavenie znova. A že okná nie sú správne nastavená spoznáme v extrémnom prípade tak, že pri zatvorení jednoducho nedotiahne kľučku. 

Dôležitá je samozrejme tiež správna údržba plastových okien. Predĺži životnosť kovania aj celého okna. Prach má pritom tendenciu priľnúť na dorazové tesnenia plastových okien a tiež vo funkčnej škáre. Preto je potrebné jeho pravidelné odstraňovanie. Umývaním skiel a rámov je docielime len hygienickú a estetickú čistotu. Keď však okno čistíme, je vždy potrebné vyčistiť ho celé. Predlžujeme tým jeho životnosť.