Eurofondy

Názov projektu: 
Rozšírenie výroby o novú technológiuv oblasti spracovanie veľkoplošnýchmateriálov spojenú s modernizáciouvýroby

Cieľ projektu: 
Zavedením novej technológie zvýšiť konkurencieschopnosť firmy, rozšírenievýroby o nové výrobky, ktoré doterajšoutechnológiou nie je možné vyrábať.Názov a sídlo prijímateľa:DREVITAL, s.r.o. Topoľčany
Miesto realizácie:prevádzka Bošany , Továrenska 10
Riadiaci orgán:Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka:www.economy.gov.sk
Výška finančného príspevku:499 200,-- EUR
Začiatok realizácie projektu:máj 2010
Koniec realizácie projektu:október 2011
Fotodokumentácia:www.drevital.sk v sekcii eurofondy