Jadrá výplní

Plastové výplne

Názov: PS styrofoam

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,04 W/m2.K-1
34mm - priepustnosť tepla u= 0,91 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,87 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,79 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,72 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel - PS styrofoam - PVC panel

Názov: PS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm, 34mm, 36mm, 44mm

Zloženie: PVC panel – PS Styrofoam + 1,5 mm
oceľová platňa + PS Styrofoam – PVC panel

Názov: Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 1,00 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,88 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,87 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,79 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F

Názov: Izofix

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,73 W/m2.K-1
34mm - priepustnosť tepla u= 0,97 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 1,07 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,93 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – V100 + PS styrofoam + V100 – PVC pane

Názov: PPG - drevovláknina

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm

Zloženie: PVC panel – Drevovlaknina - PVC panel

Názov: PPG + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm

PVC panel – Drevovlaknina 10 mm + 1,5 mm
oceľová platňa + Drevovlaknina 10 mm - PVC panel