Predsadená montáž okien

Predsadená montáž okien, známa doteraz z oblasti výstavby pasívnych domov, sa stáva riešením budúcnosti.

Tento konštrukčný systém je už dnes v súlade s náročnými požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov. Všetky komponenty systému sú volené a vyrábané tak, aby bolo vyhovené požiadavkám a opatreniam, ktoré si kladú za cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20%, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20% a zvýšiť energetickú účinnosť budov o 20 %. U montáže okien to v praxi znamená, že aby boli energetické straty čo najnižšie, je potrebné umiestniť okno do tepelne izolačnej roviny. Táto montáž nebola dosiaľ príliš obvyklá, hlavne kvôli absencii kvalitného a jednoduchého systémového riešenia. Systém predsadenej montáže okna od spoločnosti illbruck však tento fakt odsúva do minulosti.

Predsadená montáž plastových okien

Prvý komplexne vyskúšaný systém

Celé systémové riešenie pre predsadenú montáž spĺňa najvyššie nároky ako zo strany legislatívy, tak aj zo strany investorov a montážnych firiem. Systém umožňuje bezproblémové utesnenie a ukotvenie predsadeného okna do priestoru tepelnej izolácie zatepľovacieho systému. Stačí k tomu len päť hlavných komponentov, ktorých inštaláciu zvládne takmer každý. Systém predsadenej montáže okien illbruck je zároveň jediné riešenie, ktoré využíva iba ekologické lepidlá. Výsledky skúšok jednotlivých stavebných dielcov vykazujú výsledky, ktoré zatiaľ neboli dosiahnuté žiadnym podobným systémom. Túto skutočnosť dokladajú hodnoty uvedené v tabuľke nižšie.

Funkčný princíp

Doteraz používané spôsoby montáže predsadených okien založenej na oceľových konzolách , uholníkoch a páskach prináša v mnohých prípadoch problémy pri kotvení týchto prvkov do rôznych druhov podkladových materiálov . Systém pre predsadené okná značky illbruck na to ide trochu inak . Ak nie je možné vhodným spôsobom použiť skrutky , ponúka alternatívu, lepenie . Pri systéme illbruck nesie hlavnú záťaž nosný profil PR007 . Profil je ľahký , ľahko rezateľný a zároveň dostatočne tuhý a pevný pre prenesenie hmotnosti okna . Veľkou výhodou montáže profilu PR007 je kombinovaný spôsob fixácie . Jedná sa o kombináciu lepenia s pomocou extrémne výkonného lepidla illbruck SP340 a poistného kotvenia . Takýmto spôsobom sa dosiahne maximálna únosnosť spoja ( min. 200 kg na bežný meter ) a tesnosť profilu PR007 voči stavbe. 

Okno je potom upevnené do rámu, tvoreného profilmi PR007 , pomocou bežných skrutiek , ktoré sú na to určené. Kombinovaný spôsob fixácie nosného profilu PR007 je rýchly , bezpečný a jednoduchý . Spoločne s ďalším systémovým zatepľovacím profilom PR008 prináša veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti detailu . Systém illbruck je vhodný pre stavbu pasívnych domov , aj domov s takmer nulovou ročnou bilanciou , a je použiteľný v rámci tepelne izolačných kompozitných systémov ( ETICS ) . Spojenie okna s domom , čiže utesnenie pripojovacej škáry medzi oknom a rámom PR007 , sa vykonáva pomocou komprimačnej impregnovanej tesniacej pásky illmod Trio + ( TP652 ) a illmod Trio FBA ( TP651 ) . Pripevnenie a utesnenie sa vykonáva iba v jednom pracovnom kroku .

Predsadená montáž plastových okien - realizácia:

Technická špecifikácia
Tesnosť proti nárazovému dažďu1do 1050 Pa
Prievzdušnosťpripojovacej škáry2<0,1 m3 (m h daPa2/3)
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom3Trieda 5 (EN 12210)
Krátkodobá maximálna odolnosť proti zaťaženiu vetrom4±3000 Pa

1 skúšané podľa EN1027
2 skúšané podľa EN12114; max. tlak 1000 Pa
3 skúšané podľa EN12211
4 skúšané podľa EN12211

Viac podrobných informácií týkajúcich sa vlastnej montáže a systémových komponentov nájdete v PDF súbore.

Predsadená montáž okien Predsadená montáž okien12.08.2014 - 1.3 MB