Profesionálna montáž okien a dverí

Ak máte o okná a ich montáž záujem, kontaktujte nás. Zariadime vám komplexné služby od vybúrania pôvodných okien a ich likvidáciu, až po montáž nových plastových okien. Toto všetko vám zaistíme pomocou vlastných zamestnancov. My sa o všetko podstatné postaráme a vy sa tak budete môcť tešiť z nových krásnych okien.

Montáž okien

Montáž nových okien sa skôr alebo neskôr týka každého z nás. Či už potrebujete nainštalovať okná do novostavby alebo vymeniť staré okná za nové, obráťte sa na našu firmu, ktorá s vami prekonzultuje a vyberie najlepší možný spôsob montáže plastových okien.

Pre správnu funkciu okien je kvalitne a správne vykonaná montáž nevyhnutnosťou. Firma KS Plastik ponúka v rámci svojich služieb, kvalitne vykonanú montáž okien, vyškolenou skupinou pracovníkov. Predovšetkým dávame dôraz na skúsenosti našich montážnikov, vybavenie náradím a nástrojmi pre montáž okien a neustálym zdokonaľovaním sa v technologických postupoch a nových trendoch montáží za použitia stále modernejších materiálov.

Kvalita platových okien overená zákazníkmi 

Kvalitné plastové okná a hlavne kvalitne vykonaná montáž platových okien sú u nás prvoradé.

Montáž nových plastových okien je s nami rýchla a bezproblémová

Prinášame do panelových domov energeticky úsporné a moderné okná. Ich výmeny zabezpečujeme kompletne - postaráme sa o presné zameranie, výrobu nových profilov a výplní, demontáž starých okien, inštaláciu nových rámov, začistenie, likvidáciu starých okien aj záručný a pozáručný servis. Šetríme tak váš čas aj peniaze.

Súčasťou montáže okien a dverí je preprava nových okien poprípade dverí k stavebnému otvoru, ich osadenie, ukotvenie a vyplnenie medzery medzi oknom a ostením izolačnou penou. Montáž nových okien obsahuje tiež základné nastavenie okien a oboznámenie zákazníka s ich obsluhou.

osadenie plastových okien

Pripojovacia škára

Vynechaný priestor medzi rámom okna alebo vonkajších dverí a nadväzujúcou stavebnou konštrukciou. Nejedná sa o trhlinu alebo škáru, ktorá by vznikla nedopatrením. Naopak. Škára by mala byť navrhnutá a utesnená takým spôsobom, aby prenášala vzájomné pôsobenie okolitých plôch, poveternosti apod.

Stavebný otvor

Otvor v stavebnej konštrukcii, ktorý je určený pre zabudovanie okna, balkónových dverí alebo vchodových či interiérových dverí.

Výrobné rozmery

Stanovené vonkajšie rozmery okien a dverí pre ich výrobu. Skutočný rozmer okna sa môže trochu líšiť vďaka povoleným výrobným odchýlkam, ktoré sú dané možnosťami zvolenej výrobnej technológie.

Impregnácia

Jedná sa spravidla o tekutý materiál, ktorý má za úlohu skvalitnenie podkladového povrchu určeného pre následnú fixáciu tesniacich materiálov. V praxi sa takéto produkty označujú tiež slovom "primer".

Kotviaci prvok

Týmto sa označujú mechanické alebo chemické kotvy, ktoré majú za úlohu natrvalo zafixovať v správnej polohe okná a dvere.

Tepelná izolácia

Jedná sa o materiály, ktoré sú veľmi zlými vodičmi tepla a výrazne obmedzujú jeho šírenie. Z toho dôvodu sú vhodné ako tepelné izolanty. Najrozšírenejšie materiály pre utesnenie okien sú polyuretánové peny rôznych špecifických vlastností. Menej sa už v praxi u montáži bežných okien využíva kamenná alebo sklená vata. Maximálny povolený súčiniteľ tepelnej vodivosti izolantov je 0,1 W / m / K.

Tesnenie

Všeobecne materiál, ktorý slúži v škáre ako izolant. Podľa typu škáry, tvaru škáry a požadovaného druhu utesnenia sa volia vhodné materiály zo širokej ponuky na trhu.

Vzduchotesný uzáver škáry

Časť škáry, ktorá slúži ako trvalá zábrana, znemožňujúca náhodné a neriadené prúdenie vzduchu škárou. Kvalitne prevedený vzduchotesný uzáver neumožnuje vôbec, alebo len minimálne, nechcenú výmenu vzduchu pripojovacou škárou medzi interiérom a exteriérom.

Parotesný alebo parobrzdiaci uzáver škáry

Zóna škáry vybavená takým materiálom, ktorý úplne obmedzuje a brzdí prenikanie vlhkého vzduchu do pripojovacej škáry. Väčšinou sa jedná o tú časť škáry, ktorá je vystavená pôsobeniu interiérovej klímy.

Vodotesný uzáver

Spravidla sa jedná o časť pripojovacej škáry vystavenej poveternosti. Materiály, ktoré tu nájdu uplatnenie, spadajú do kategórie poistných hydroizolácií.

Viac informácií o montáži okien nájdete na: www.montazokna.com