Spôsoby osadenia okien

Kvalitné osadenie okien je dôležitým predpokladom na to aby sa plastové okná stali trvalou súčasťou domu. Je nutné ich spojiť spôsobom, ktorý odstráni aj tie najmenšie škáry medzi oknenným rámom a ostením. Takéto spojenie musí mať trvalú životnosť a musí odolať ako výkyvom počasia, tak aj rôznym mechanickým vplyvom.

Osadenie okien KS Plastik Topoľčany

Osadenie okien

Samotné okná je nutné pred osadením pripraviť. Ide však iba o predvŕtanie otvorov pre ukotvenie okien. Jedine v tomto prípade je zaistená požadovaná kvalita a optimálna vzdialenosť medzi jednotlivými otvormi.

Osadenie okien s kvalifikovanými pracovníkmi

Správne a kvalitne vykonaná montáž plastových či hliníkových okien je rovnako dôležitá, ako bezchybný výrobok.

Naše montážne tímy majú s osadením okien do otvorových výplní mnohoročnú prax, sú neustále preškoľovaní ako v samotnej montáži, ako aj v práci s montážnou technikou.

Montážna norma

Táto norma presne uvádza postup a parametre, ktoré by mali byť pri výmene okien bezozbytku dodržané. Montážna norma rieši predovšetkým:

  • Ako sa má okno zamerať
  • Ako sa má pripraviť otvor pred osadením nového okna
  • Ako sa má osadenie okien do otvoru vykonať
  • Požiadavky na šírku, spôsob utesnenia a zapravenia škáry
  • Limity určujúce maximálne možnú deformáciu okna

Osadenie plastových okien do pórobetónu / rovné ostenie

Ukážka kotvenia a osadenia PVC okien do muriva z pórobetónových tvárnic.

Plastové okná osadené do tehlového muriva / rovné ostenie

Fotografie z priebehu celej montáže okna do otvorov novostavby rodinného domu. Ako nosné murivo boli použité prevážne tehelné bloky systému P+D.

Výmena a montáž plastových okien do starej zástavby / rovné ostenie

Niekoľko záberov zachytených ako prebieha výmena drevených okien za  plastové okná v budove materskej školy.

Výmena okien v panelovom dome / zalomené ostenie

Galéria ukazuje postup pri výmene starých okien za nové plastové v panelovom dome.

Drevené okná osadené do líca železobetónového monolitu

V tomto prípade se jedná o fotografie osadenia okien do otvoru na rozhraní nosnej konštrukcie a budúceho zatepľovacieho systému v bytovom dome.

Drevené okná osadené do tehlového muriva / rovné ostenie

Fotografie z priebehu celej montáže okna do otvorov novostavby rodinného domu. Ako nosné murivo boli použité prevažne tehlové bloky systému P+D.

Drevené okná osadené do tehlového muriva / zalomené ostenie

Výmena okna v tehlovom dome. Pôvodné drevené okno so združenými krídlami bolo nahradené modernou konštrukciou eurookna IV 78.

Osadenie drevených okien do priestoru tepelnej izolácie / varianta 1

Fotografie zobrazujú jednu z možností, ako "vykonzolovat" okná pri novostavbe RD do priestoru tepelnej izolácie pred nosné murivo. K takému osadeniu dochádza spravidla pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov, kedy sú takto minimalizované tepelné mosty a premŕzanie konštrukcie ostenia v zimnom období.

Osadenie drevených okien do priestoru tepelnej izolácie / varianta 2

Fotografie ukazujú jednu z možností, ako "vykonzolovat" okná pri novostavbe RD do priestoru tepelnej izolácie pred nosný systém. K takému osadeniu dochádza spravidla pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov, kedy sú takto minimalizované tepelné mosty a premŕzanie konštrukcie ostenia v zimnom období.

Osadenie hliníkových okien do priestoru tepelnej izolácie / varianta 3

Hliníkové okná a pásové okná vykonzolované pred železobetónový monolit.

Montáž hliníkových okien / rovné ostenie

Súbor fotiek zobrazuje osadenie okien a ďalších prvkov do stavby rodinného domu postaveného z tvárnic z expandovaného polystyrénu - EPS.