Viacbodový zámok s elektronickým pohonom GENIUS

elektrický zámok na dvere

Uzamykací systém KFV-Génius sa dodáva s rozličnými typmi uzáverov:

  1. kolíkové uzávery
  2. hákové uzávery
  3. kombinácia kolíkových a hákových uzáverov
  • Vysokým nárokom na mechanické a elektronické zabezpečenie rezidenčných a komerčných budov vyhovuje zámok renomovanej nemeckej firmy KFV s označením GENIUS.
  • Viacbodový zámok s elektronickým pohonom, ktorý zabezpečuje automatické odomykanie a uzamykanie dverí, spája bezpečnostné vlastnosti mechanického viacbodového uzáveru s komfortom najmodernejšej elektroniky.
  • Zámok disponuje integrovanou riadiacou elektronikou a elektronicky riadeným pohonom. Dvere uzamyká automaticky po ich zatvorení - vysunutím závory, a prídavných uzatváracích mechanizmov (háky, kolíky, resp. ich kombinácia). V prípade, že sa elektronicky nepodarí dvere uzamknúť (napr. z dôvodu mechanickej prekážky), systém ihneď upozorní na túto skutočnosť, akustickým signálom. Pri výpadku elektrického prúdu je možné ovládať zámok klasicky otočením kľúča.
  • GENIUS je možné napojiť na externé systémy, ako napr. elektrický pohon dverí alebo zabezpečovacie zariadenie a je možné ho ovládať rozličnými zariadeniami na riadenie prístupu - čítačkou kariet, snímačom odtlačkav prstov, klávesnicou a pod. Napojenie na externé spínacie hodiny umožňuje automatické prepínanie medzi denným a nočným režimom . V dennom režime sa po zatvorení dverí automaticky vysunie iba strelka zámku, v nočnom režime sa vysúva aj závora a prídavné uzatváracie mechanizmy.