TS 4000 EFS

Dverový zatvárač s hornou montážou, s ramenom Freeswing (voľné otáčanie) a s elektro-hydraulickým nastavením polohy trvalého otvárania podľa EN 1155, sila zatvárania v rozsahu veľkosti 1-6 podľa En 1154

  • Funkcia Freeswing (voľné otáčanie) umožňuje prechádzanie dverami bez akéhokoľvek odporu v smere otvárania i zatvárania 
  • Bezpečnostné samočinné zatváranie dverí v prípade požiaru, nezávisle na práve danej polohe dverí
  • Funkcia voľného chodu zámenou štandardného ramena za rameno Freewing, rovnaké upevňovacie rozmery
  • Všetky charakteristické znaky zatvárača rovnaké ako u GEZE TS 4000 E

Oblasti použitia

  • Pre otáčavé dvere s dorazom, šírka krídla do 1400 mm
  • Pre dvere s dorazom otvárané vpravo a vľavo, možnosť použitia bez nutnosti prestavby
  • Pre požiarne a dymotesné dvere