Zámok na plastové dvere AS4100

Zámok na plastové dvere je uzamykateľný kľučkou pozostávajúci z jazykovej strelky, stredovej závory a štyroch hríbových zatváracích čapov. 

Uzamykanie je vyriešené zdvihom kľučky nahor, pričom sa hríbové čapy zasunú do protikusov a pretočením cylindrickej vložky sa vysunie stredová závora.