Zasklenie plastových okien a dverí SGG Swisspacer

Izolačné dvojsklá sa už viac ako 30 rokov vyrábajú s kovovým vymedzovacím rámčekom, väčšinou z hliníka. Vplyvom veľmi vysokej tepelnej vodivosti hliníka sa v okraji izolačného dvojskla vytvorí enormne vodivý tepelný most. Dôsledkom tepelného mosta je častý výskyt skvapalnenej vlhkosti na okraji okna, strata pohodlia a nevítané tepelné straty.

Z vyššie uvedených dôvodov sa pri dvojsklách zvyšuje význam tzv. ,,teplej hrany“. K najvyvinutejším riešeniam v tomto odbore sa radí SGG SWISSPACER. Straty cez tepelný most v okrajovej oblasti dvojskiel sa jeho použitím znížia o 50 až 60 %.

Príčinou zníženia tepelných strát je extrémne nízky koeficient tepelnej vodivosti rámika SGG SWISSPACER. Vymedzovací rámik je vyrobený z kompozitného plastu so sklenenými vláknami s tepelnou vodivosťou menšou ako 0,2 W/mK – 1000 x menšou ako pri hliníku (200W/mK). Takto sú tepelné mosty podstatne obmedzované. Izolačné dvojsklá s rámikom SGG SWISSPACER vykazujú omnoho vyššiu teplotu vnútornej tabule na jej okraji, čo znižuje výskyt kondenzácie. Tým sa zvyšuje životnosť predovšetkým drevených rámov a obmedzuje vznik zdraviu škodlivých plesňových kultúr.

Pretože rámik SGG SWISSPACER má taký istý tvar ako klasický hliníkový, je možné ho používať pre také isté typy dvojskiel. Spojovacie rožty SGG Swisspacer zaručujú presnú pravouhlosť, čo v spojení s matným povrchom pôsobí veľmi dobrým estetickým dojmom. Rámiky je možné dosať v rôznych farbách. Klasický rámik má metalický povrch, zatiaľ čo SGG Swisspacer je možné vyrobiť v rôznych farbách tak, že dobre ladí s farbou rámov, tesnením alebo kovaním okna. Všetky ponúkané farebné odtiene sú vyvinuté so zárukou farebnej stálosti – musia prejsť testom odolnosti proti UV žiareniu.

SGG Swisspacer ponúka na trhu izolačných dvojskiel modernú ,,teplú hranu“ s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a výraznými estetickými prednosťami.

Tieto suroviny sa miesia a tavia v peciach na sklovinu, ktorá sa tvaruje buď ručne sklárskou píšťalou, alebo sa už strojovo, lisuje, valcuje a leje. Pri výrobe skla sa výrobky ochladia a zdobia sa brúsením, rezaním, rytím, leptaním, maľovaním a zlátením.