Jadrá HPL výplní

Zloženie a hrúbka jadra výplne pre vchodové dvere.

Názov: PS styrofoam
Používa sa ako štandard ak zákazník neuvedie inak.

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,11 W/m2.K-1
34mm - priepustnosť tepla u= 0,94 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,89 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,78 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,74 W/m2.K-1

Zloženie: HPL - PS styrofoam - HPL

Názov: PS Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm, 34mm, 36mm, 44mm

Zloženie: HPL – PS Styrofoam + 1,5 mm 
oceľová platňa+ PS Styrofoam – HPL

Názov: Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 0,88 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,80 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,68 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,63 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F