Možnosti ovládania

Rohový prevod GEZE Fz 90

 • Rohový prevod je možné použiť pre pevné i odnímateľné tyče s kľukov
 • Kľuka umožňuje pohodlnú obsluhu a medzipolohy vetrania
 • Používa sa na zvislo osadených oknách pravouhlého tvaru so sklápacími/vyklápacími krídlami otváranými do vnútra. 
 • Rohový prevod Fz 90 sa môže používať na úzkych okenných krídlach od šírky 380 mm

Vertikálny prevod GEZE Fz 91

 • Tento prevod sa môže použiť pre pevné i odnímateľné tyče s kľukov vpravo i vľavo
 • Kľuka umožňuje pohodlnú obsluhu a medzipolohy vetrania
 • Používa sa na zvislo osadených oknách pravouhlého tvaru so sklápacími/vyklápacími krídlami otváranými do vnútra a na oknách šikmého tvaru v spojení s ohybným rohovým uhlovým prevodom 

Prevod GEZE Fz 92

 • Tento prevod sa môže použiť pre pevné i odnímateľné tyče s kľukou vpravo i vľavo
 • Kľuka zjednodušuje obsluhu a umožňuje medzipolohy vetrania
 • Používa sa na zvislo osadených oknách šikmého a trojuholníkového tvaru, u okien pravouhlého tvaru možno použiť ako horizontálny prevod

Pevná tyč s kľukov

 • Tyče s kľukov umožňujú flexibilnú a pohodlnú obsluhu okien
 • Kĺbové uloženie tvorí ohybný oceľový uhlový prevod, v prevedení pozinkovaná alebo čierna oceľ, dá sa prispôsobiť rôznym uhlom sklonu
 • Tyč s kľukou sa nachádza vo vzdialenosti 25 mm od steny

Odnímateľná tyč s kľukou

 • Umožňuje flexibilnú  pohodlnú obsluhu okien
 • Kĺbové uloženie tvorí ohybný oceľový uhlový prevod, v prevedení pozinkovaná alebo čierna oceľ, dá sa prispôsobiť rôznym uhlom sklonu
 • Tyč s kľukou sa nachádza vo vzdialenosti 25 mm od steny

Prenášací prevod cez stĺpik/rám

 • Prenášací prevod cez stĺpik/rám možno použiť na zvislo osadených sklápacích/vyklápacích oknách z dreva, plastu alebo kovu s výškami presahu 0-25 mm
 • Maximálna hmotnosť krídla predstavuje 80 kg.
 • Ovládanie sa môže vykonávať ručnou pákov, prevodom Fz 91 alebo elektromotorom.

Pružné flexibilné tiahlo 

 • Prenášací prevod cez parapet pomocou pružného tiahla  pre prevod rôznej úrovne
 • Prenášací prevod cez parapet pre otvárače okien a nadsvetlíkov je jednoduchý a prispôsobivý 
 • Montáž je rýchla a bezproblémová, vedenie opticky dobre vyzerá

Zalomené tyčové tiahlo 

Zalomené tyčové tiahlo sa používa u hrúbky omietnutia do cca 150 mm