Okenné kovanie FAVORIT - technika s pekným tvarom

 • Systém kovania FAVORIT pre všetky varianty profilov - drevo, drevo - hliník, plasty a hliník, ktoré majú drážku pre kovanie sa vyznačuje modulovou konštrukciou a vysokou vnútornou systémovou kompatibilitou
 • Vynikajúca povrchová úprava, minimálne nároky na priestor a štíhly dizajn robia kovanie Favorit Si-line ideálnym kovaním pre opticky a kvalitatívne hodnotné riešenia
 • Malý počet variant uľahčuje navyše prácu predajcom kovania a výrobcom okien
Pánty na okná Favorit Si-line
 • Pánty systému Si-line prepožičiavajú oknám z dreva a plastu individuálny charakter.
 • Popri početných technických a ekonomických výhodách umožňuje tento systém stavebníkom a architektom vyrobiť krídla až do hmotnosti 130 kg
 • Horný nožnicový a dolný rohový pánt sú opticky zarovnané s presahom krídla a tým zabezpečujú ladný dizajn okna. To okrem elegantného vzhľadu umožňuje tiež použitie väčších izolačných skiel
 • Kovanie Si-line umožňuje vytvorenie individuálneho dizajnu vďaka širokej palete rôzne farebných krytiek

Funkčné a rýchle namontované

 • Výhoda kovania Si-line spočíva v symetrickom vŕtacom obrazci a možnosti nastavenia v 3 smeroch (3D)
 • Ďalšie výhody kovania sú: možnosť spracovávať úzke profily, vysoká funkčnosť a životnosť zabezpečovaná plastovými ložiskami v pántoch s vysokou odolnosťou voči oderu a integrovaná poistka proti samovoľnému otvárania krídla

Si-line: kovanie pre moderné okná

Kovanie na okná FAVORIT Si-line S-ES

Bezpečnosť šitá na mieru

 • Kovanie FAVORIT Si-line S-ES ponúka zodpovedajúci koncept pre každú požiadavku na vyššiu odolnosť okien voči vlámaniu pre okná z dreva, plastu a hliníka s drážkou na kovanie
 • Kovanie je neobmedzene použiteľné na oknách zvláštnych tvarov ako je oblúk alebo šikmé okno
 • Vysoký dôraz kladieme rovnako na hodnotný vzhľad, vysoký komfort ovládania, krátku dobu montáže kovania a nízku náročnosť na skladovanie
 • A to všetko v zaručenej kvalite SIEGENIA-AUBI, o čom svedčia nespočetné oficiálne skúšky v renomovaných inštitútoch

Flexibilita vďaka modulovej stavbe

 • Modulová stavba kovania Si-line S-ES zabezpečuje vhodnosť tohto kovania pre všetky stupne bezpečnosti až po 3. triedu odolnosti (WK3)
 • Rohový prevod a jedna uzatváracia platnička so zvýšenou bezpečnosťou zabezpečujú i pri štandardnom kovaní základnú bezpečnos
 • Všetky druhy kovania so zvýšenou odolnosťou voči vlámaniu sú vybavené uzamykateľnou kľučkou, ktorá zabraňuje neoprávnenému posunutiu kovania. Upevnenie kľučky je chránené ochranou proti odvŕtaniu
 • Pri vyhotovení kovania pre 1. triedu odolnosti (WK1) sú navyše všetky rohy okna vybavené dielmi kovania so zvýšenou bezpečnosťou
 • Pre 2. triedu odolnosti (WK2) je kovanie navyše vybavené dodatočnými uzávermi s hríbovými čapmi, ktoré poskytujú viac bezpečnosti
 • Vďaka uzáverom s hríbovými čapmi na medzikusoch kladie kovanie v 3. triede odolnosti (WK3) aj pri použití ťažkého náradia účinný odpor

FAVORIT TBT Poloha „vyklopené“ pred polohou „otvorené“ zaisťuje bezpečnosť

 • V mnohých budovách zahŕňa bezpečnosť viac ako len ochranu obyvateľov pred zlodejmi
 • Napríklad v materských školách a nemocniciach je bezpečnejšie, polohu „otvorené“ sprístupniť len pre účely čistenia okna
 • Vďaka poradiu ovládania „vyklopené“ pred polohou „otvorené“ a možnosti oddeleného uzamykania polohy „otvorené“, ponúka kovanie FAVORIT TBT životne dôležitú bezpečnosť pred vypadnutím z okna
Kovanie na okná FAVORIT Si-line

Zvláštne tvary nie sú žiadny problém

 • Ako jediný systém kovania s riešeniami pre triedu odolnosti (WK2) pre zvláštne tvary okien zaručuje kovanie FAVORIT Si-line mimoriadne vysoký komfort ovládania počas celej doby životnosti
 • Jedinečný systém s optimálnymi dielmi kovania pre zvláštne tvary si vás získa perfektnou funkčnosťou, bezchybným používaním a nízkymi nárokmi na skladovanie
 • Vynikajúcu ochranu proti korózii zabezpečuje vysoko hodnotná úprava Titan Silber alebo Edelstahl Look
Kovanie na oblúkové okná FAVORIT Si-line

FAVORIT Si-line RB pre oblúkové okná

 • Optimálne otváravo -sklopné kovanie pre oblúkové a šikmé okná z dreva a plastu
 • Premyslené rohové diely kovania zabezpečujú rýchlu montáž, protiprievanová poistka a vyhotovenie nožnicového pántu s plastovým puzdrom zase vysoký užívateľský komfort
 • Kovanie je vhodné pre jednokrídlové aj dvojkrídlové okná
Kovanie na šikmé okná FAVORIT Si-line

FAVORIT Si-line pre šikmé okná

 • Aj šikmé okná patria vďaka kovaniu FAVORIT Si-line k štandardným vyhotoveniam
 • Otváravo - sklopné kovanie disponuje elegantným vzhľadom a vďaka symetrickému obrazcu vŕtania a skrutkovania a novo skonštruovanej vŕtacej šablóne pre pánty je montáž kovania rýchla a účelná
Pánty na okná Favorit

Výhody, ktoré sú vidieť

 • Mnoho argumentov hovorí pre koncepciu kovania, ktoré je skryto uložené v okne
 • Náročná technika kovania FAVORIT V je so svojou minimálnou vôľou rámu 10 mm vhodná na renováciu starých okien, pretože väčšie presklené plochy zabezpečujú svetlejšie miestnosti a príjemnú atmosféru v byte
 • Skryté body otáčania tohto kovania vytvárajú harmonický dizajn okna s elegantným vzhľadom a vyspelým technickým riešením
Pánty na okná Favorit

Komfort, bezpečnosť, dlhá životnosť

 • Kovanie FAVORIT V je vhodné pre polohu drážky kovania 9 a 13 mm a hmotnosť krídla do 100 kg
 • Uloženie všetkých pohyblivých dielov kovania má nízke opotrebenie, takže aj pri veľkých a ťažkých krídla je zaručená vysoká stabilita a dlhá životnosť
 • Vďaka stupňovitému vybaveniu dielov kovania až po triedu bezpečnosti WK1 ponúka kovanie FAVORIT V navyše tiež zvýšenú úroveň bezpečnosti
Pánty na okná Favorit
 • Toto kovanie je možné dostať i vo variante FAVORIT TBT so systémovou bezpečnosťou

Kovanie FAVORIT- dokonalé do posledného detailu

 • Nie vždy narazí architekt a staviteľ výhradne na kvalitatívne vysoko hodnotné kovanie
 • Väčšinou sú požadované kompletné riešenia, ktoré perfektne spájajú funkčnosť, komfort a životnosť
 • Náš rozsiahly sortiment príslušenstva je optimálne prispôsobený sérii kovania FAVORIT a nenechá žiadne prianie nesplnené:
 • Otváravo - sklopné nožnice s núteným ovládaním a kľučka umiestnená v spodnej časti okenného krídla umožňujú jednoduché ovládanie okna posediačky
 • Zdvíhač krídla S-ES, ktorý je možné dodatočne namontovať, zabezpečuje jemný nábeh krídla do rámu a trvalé odľahčenie nožníc, vysoký komfort ovládania a dlhú životnosť
 • Energeticky úsporné nožnice ES040 - zákazník môže jednoducho nastaviť na požadovanú veľkosť sklopenia okna podľa individuálnych požiadaviek pre letné alebo zimné vetranie
Kovanie pre štrbinové vetranie
 • Pre štrbinové vetranie sú k dispozícii varianty pre bezpečné vetranie, pre dvojkrídlové okná a pre viacnásobné štrbinové vetranie
 • Poistku proti chybnej manipulácii, ktorá je umiestnená v bode pôsobenia sily, je možné kedykoľvek jednoducho namontovať

Okrem toho je k dispozícii množstvo ďalších komponentov príslušenstva:

 • Ochranu pred nežiaducim otvorením a tiež vyššiu bezpečnosť ponúka skrytý alebo na povrchu montovaný uzáver otvorenia (v uzamknutom stave bráni otvoreniu okna, sklopiť okno za účelom vetrania však umožní)
 • Rozsiahly sortiment okenných kľučiek vzbudzuje pozornosť vďaka rôznym tvarom a farbám a presviedča svojou funkčnosťou a vysokou kvalitou
 • Pre trojkrídlové okná bez pevného stĺpika je optimálnym riešením otváravý pánt s čapmi s integrovanou reguláciou na strane
 • Nové možnosti stvárnenia okna ponúka skrytý pomocný stredový uzáver – vhodný i pre kovanie so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu alebo kovanie FAVORIT V 
 • Ideálny pre dodatočné vybavenie je stavač krídla, ktorý bezpečne aretuje krídla v štyroch rôznych polohách

Prvý dojem je rozhodujúci

 • Neexistuje v živote žiadna oblasť, ktorá by nekládla dôraz na hodnotný vzhľad
 • Novou povrchovou úpravou Titan Silber a Edelstahl Look odpovedá SIEGENIA-AUBI rastúcim požiadavkám na prvotriedny spotrebiteľský dizajn
 • Ušľachtilý vzhľad týchto povrchových úprav predurčuje toto kovanie ako ideálne pre hodnotné okná
 • Najvyššia odolnosť voči korózii a postupy šetrné k životnému prostrediu

Tiež pohľad na vlastnosti materiálov a ich životnosť hovorí pre nové povrchové úpravy:

 • Presviedčajú zvýšenou odolnosťou voči oderu a korózii ( 480 hodín proti červenej hrdzi pri úprave Titan Silber, 1000 hodín pri úprave Edelstahl Look)
 • Postupy sú šetrné voči životnému prostrediu, zodpovedajú smernici Európskej únie o ochrane životného prostredia 2003 a neobsahujú žiadny šesťmocný chróm