Jadrá výplní

Názov: PS styrofoam
Používa sa ako štandard ak zákazník neuvedie inak.

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm - priepustnosť tepla u= 1,11 W/m2.K-1
34mm - priepustnosť tepla u= 0,94 W/m2.K-1
36mm - priepustnosť tepla u= 0,89 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,78 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,74 W/m2.K-1

Zloženie: AL 2mm - PS styrofoam - AL 2mm

Názov: PS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

24mm, 34mm, 36mm, 44mm

Zloženie: AL 2mm – PS Styrofoam + 1,5 mm 
oceľová platňa + PS Styrofoam – AL 2mm

Názov: Jadro F

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):

36mm - priepustnosť tepla u= 0,94 W/m2.K-1
40mm - priepustnosť tepla u= 0,85 W/m2.K-1
44mm - priepustnosť tepla u= 0,77 W/m2.K-1
48mm - priepustnosť tepla u= 0,71 W/m2.K-1

Zloženie: Bližší popis o Jadre F