Montáž plastových okien na pásky ME500 TwinAktiv

Interiérové a exteriérové pásky nachádzajú dôležité uplatnenie pri montáži nových okien i pri ich výmene. Montáž okien na pásky je odporúčaná normou a automaticky by sa s ich pomocou mali montovať okná v nízkoenergetických a pasívnych domoch.

Použitie

illbruck ME500 TwinAktiv je fólia určená pre utesnenie interiérovej aj exteriérovej strany pripojovacej škáry otvorových výplní. Fólia mení svoju priestupnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu TwinAktiv EW je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov.

Montáž plastových okien na pásky

Hlavné prednosti

  • Jedna fólia pre interiér a exteriér
  • pre vnútorné i vonkajšie utesnenie škáry jedna fólia
  • TwinAktiv EW umožňuje využitie jednej fólie pre všetky bežné tvary detailov
  • premenlivá hodnota sd
  • záruka maximálneho odvetrania a vysychania tepelnej izolácie škáry

 
 

Materiál

Fólia je tvorená tkanou látkou odolnou proti pretrhnutiu a polyetylénovým kopolymérom. Produkt je vybavený samolepiacou vrstvou určenou pre aplikáciu na otvorovú výplň. Na murivo sa fólia upevňuje pomocou butylového pruhu, alebo môže byť prilepená lepidlom SP025 alebo možno dodať aj fóliu vybavenú perlinkou, ktorá sa vkladá do čerstvého lepidla.

Prevedenie

Samolepiaci výrobok navinutý v roli s možnosťou výberu metódy upevnenia na stenu:

  • S butylom
  • Bez butylu pre pripevnenie pomocou lepiaceho tmelu napr SP025
  • S perlinkou