Automatický zámok uzamykateľný kľúčom AS2750

  • po uzatvorení dverí automaticky pritlačí krídlo k rámu v troch miestach, čo zvyšuje tesnosť zatvorených dverí a súčasne zabraňuje ich deformácií
  • po zatvorení dverí je krídlo k rámu pritláčané strelkou hlavného zámku a prídavnými kolíkovými strelkami, ktoré sú umiestnené nad a pod hlavnou krabicou zámku.
  • Kolíkové strelky sú skosené z oboch strán, vďaka čomu ľahko a spoľahlivo zapadnú do protikusov
  • po uzamknutí kľúčom sa vysunú dva háky, ktoré zvyšujú odolnosť voči vlámaniu
  • zámok tak zaistí dvere až v 6 bodoch naraz
  • háky sú blokované proti spätnému zasunutiu a svojim tvarom zabraňujú roztiahnutiu krídla od rámu
  • háky sa vysúvajú zdola nahor a pri pokuse o násilné vysadenie krídla sa ešte viac zasunú do protikusov a účinne zabránia vysadeniu krídla
  • optimálny prítlak zabraňuje prievanu, znižuje možnosť deformácie krídla, znižuje prienik hluku z vonkajšieho prostredia a šetrí energiu na vykurovanie.