Ako je to s vetraním okna

Už každému sa stalo, že videl sklo orosené. Jedná sa o kondenzáciu vodnej pary na najchladnejšom mieste na okne. Vo väčšine prípadov to je spodná strana skla a nemusí to byť zapríčinené chybou okna, ale zvýšenou mierou vlhkosti a zníženou teplotou. 

Ľudia si často neuvedomujú koľko vlhkosti sa dostane do ovzdušia za jeden jediný deň. Kuchyňa, kúpelňa, práčovňa, zalievanie kvetín, to všetko sú zdroje vlhkosti. Veď len človek počas spánku vyprodukuje až 0,5l vody. Pretože sa tesnosť okien neustále zvyšuje a nemá ako prúdiť vzduch, tak pri zvýšenej vlhkosti a zníženej teplote (väčšinou sa to deje nad ránom, keď teplota klesá) dochádza ku kondenzácií na najchladnejšom mieste.

Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť zníženie vodných pár je vetranie. Ideálne je to ráno a večer, alebo podľa potreby, otvoriť okná dokorán na cca 5 minút. Za tento krátky čas vymeníme klímu v dome , alebo v byte a neochladíme múry ani ostenie, a tým nestratíme naakumulovanú teplotu v dome, alebo v byte.

Ďalší spôsob ako vetrať je použitím zimného, alebo štrbinového vetrania v kovaní. Dlhodobým vetraním, ale môžeme ochladzovať a to hlavne v zimnom období ostenie a murivo a môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

Pomocou klapiek, či už v skle, ráme, alebo medzi krídlom a rámom môžeme taktiež regulovať prívod vzduchu. Je možné tieto klapky regulovať, môžu byť odhlučnené a taktiež môžu byť ovládané elektricky. Výhodou je aj to že okno máme zavreté a tým je dodržaná bezpečnosť (dovolenky atď).

Zistenie či máme v byte vlhko, alebo nie je pre laika veľmi obtiažne. Je potrebné zakúpiť si prístroje na meranie vlhkosti. Existuje však jednoduchý doplnok plastového okna a to AirWATCH – Inteligentný vlhkomer, ktorý sa prilepí na krídlo okna a na ktorom sú dve polia. Keď je ručička v modrom pásme všetko je v poriadku, a keď je ručička v červenom pásme na konci je ikona otvoreného okna, čiže treba vetrať.

Viac informácii o AirWATCH – Inteligentnom vlhkomere nájdete TU.