Ako je to s recyklovanými profilmi v oknách

Tlak na ochranu životného prostredia nás núti recyklovať použité materiály. Už sa nikto nepozastavuje nad tým, že v nových výrobkoch je použitý starý papier, železný šrot, sklo a iné materiály.

V prípade koextrúzie profilov do plastových okien, sa ale stretávame s veľkou nedôverou, ktorá však nie je vôbec opodstatnená, pretože sa jedná o špičkovú technológiu. Pre firmu vyrábajúcu profily z recyklovaného PVC, to ale nie je žiadna výhoda. Pre jednoduchú predstavu je výroba z recyklovateľného PVC, vytlačovanie cez dva extrúdery do jednej formy za malej rýchlosti ( vyššie náklady) a pri akomkoľvek probléme čo len z jedným extrúdérom , stojí celá výrobná linka. Jedinou nevýhodou je udržanie farebného odtieňa( drtia sa spolu biele a farebné profily), a preto je recyklovaný profil skrytý vo vnútri, alebo na miestach kde nie je viditeľný. Na povrchu je samozrejme prvotné PVC.

Fyzikálne vlastnosti recyklovaného PVC sú samozrejme nezmenené, dokonca pri opakovanom priechode cez extrúder sú vlastnosti vyrobených profilov ešte lepšie (napr. húževnatosť). To je dôsledok lepšieho rozptýlenia zložiek receptúry, ako je modifikátor húževnatosti, vnútorného maziva a stabilizátora v zmesi.

V rámci recyklácie plastových profilov vznikla organizácia REWINDO, ktorú založili firmy: Aluplast GmbH, Ettlingen; Gealan Fenster-Syteme GmbH, Oberkotzau; KBE Profilsysteme GmbH, Berlin; Kömmerling Kunststoff GmbH, Pirmasens, Roplasto Fensterprofile GmbH, Bergisch Gladbach; SCHÜCO International KG, Bielefeld; Thyssen Polymer GmbH, Bogen; HT Troplast AG, Troisdorf; VEKA AG, Sendenhorst.

Nejde teda len o výmysel jednej firmy, ale o ucelený program všetkých systémov, ktoré sa snažia recyklovať PVC a využiť ho spätne vo výrobe. Takto vyrobený profil nestráca na kvalite, o ktorej svedčia aj prevedené skúšky v skúšobniach a ďalej slúži v stavebnom priemysle a prispieva k ochrane životného prostredia.

Čo sa stane s vyslúžilými oknami?

Koniec plastového okna

Plastové okná majú pri cykle cca. 50 rokov obzvlášť dlhú životnosť. Ale tým to nekončí. Staré plastové okná nekončia po demontáži v spaľovni odpadu, ale sú vrátené späť do recyklačného procesu. K tomu ponúka GEALAN svojim zákazníkom recyklačné koncepty. Aj zvyšky, ktoré vznikli odrezaním pri výrobe okien, sú zbierané a spracované externými poskytovateľmi služieb a sú ďalej využité opäť ako základná surovina pre výrobu kvalitných recyklovaných profilov. Recyklácia surovín výrazne zlepšuje ekologickú bilanciu plastových okien a prináša ekologické výhody v porovnaní s inými materiálmi rámov.

Recyklačný kolobeh: 1. Životnosť okien (cca. 50 rokov), 2. Demontáž, 3. Recyklácia okien, 4. Vrátenie suroviny do výroby profilov, 5. Extrúzia profilov, 6. Zhotovenie a montáž okna

Princíp koextruzie

Pri koextrúzii recyklovaných profilov sa vysoko kvalitný recyklát vo vnútornej časti obalí novým PVC materiálom. To sa deje pomocou dvoch extrudérov spojených v jednom špeciálnom koextrudéry. Spojením oboch surovín vznikne produkt, ktorý spĺňa najvyššie kvalitatívne a funkčné nároky. Spracovanie a zmiešanie oboch materiálov do termoplastického stavu a ich spoločné stuhnutie v kalibrácii vedie k neoddeliteľnému spojeniu.

1. Spracovaný recyklovaný materiál,
2. Biela PVC hmota,
3. Hotový recyklovaný profil

Recyklované okná – aká je kvalita?

Kvalita recyklovaných profilov

Okná z recyklátu majú rovnaké pozitívne vlastnosti ako okná zo 100% nového materiálu. Viacnásobný priebeh výrobného procesu podporuje homogenitu suroviny. Okná vyrobené z PVC recyklátu dosahujú podľa doterajších skúseností rovnako dlhšiu životnost ako okná z nového materiálu. Dokazujú to početné skúšky. Okná možno recyklovať až sedemkrát, aby to malo negatívny vplyv na kvalitu suroviny alebo spracovania.

Recyklát

Čistý PVC granulát získaný v procese recyklácie sa vyznačuje vynikajúcou homogenitou. Je rovnocenný s novým materiálom a umožňuje tak opätovné využitie pri výrobe nových okenných profilov.

Vnútorné hodnoty

Pre tých, ktorí okná kupujú, zostávajú ekologické výhody recyklovaných okien skryté vnútri. Z vonkajšej strany sú tieto okná rovnaká ako konvenčné plastové okná a majú rovnaké pozitívne vlastnosti. To je dané vrstvou z nového PVC, ktorá obalí všetky viditeľné časti.

Viac informácií sa dozviete TU.