Zasklenie nových okien

Zasklenie tvorí až 70% celého okna, preto je veľmi dôležité si vybrať zasklenie s nízkymi hodnotami prestupu tepla. Len okná s kvalitným zasklením prinesú skutočnú úsporu nákladov na vykurovanie.

Prestup tepla oknom Ug určuje, koľko energie prejde metrom štvorcovým skla pri rozdiele vonkajšej a vnútornej teploty jeden stupeň. Čím nižšia je hodnota Ug, tým je zasklenie úspornejšie.

Pri kúpe okien s dvojsklom je štandardom hodnota prestupu tepla zasklením Ug = 1,1. V súčasnosti sú však najžiadanejšie okná s trojsklom, kde sa hodnota Ug pohybuje medzi 0,5 - 0,7. Trojsklo v kombinácii s kvalitným profilom je tak vhodné aj pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Špeciálne typy zasklenia

Zasklenie okien však nemá iba za cieľ ochranu pred nepriaznivým počasím a chladom, od zasklenia môžeme požadovať omnoho viac.

Do okien na na dolnom poschodí je vhodné zvoliť bezpečnostné sklo, ktoré výrazne sťaží prístup nezvaným návštevníkom. Na utlmenie vonkajšieho hluku má podstatný vplyv protihlukové zasklenie, ide buď o silnejšie sklenené tabule, alebo lepené sklo so špeciálnou fóliou.

Plastové okná s izolačným trojsklom