Okenné kovanie FAVORIT - technika s pekným tvarom

 • Systém kovania FAVORIT pre všetky varianty profilov - drevo, drevo - hliník, plasty a hliník, ktoré majú drážku pre kovanie sa vyznačuje modulovou konštrukciou a vysokou vnútornou systémovou kompatibilitou
 • Vynikajúca povrchová úprava, minimálne nároky na priestor a štíhly dizajn robia kovanie Favorit Si-line ideálnym kovaním pre opticky a kvalitatívne hodnotné riešenia
 • Malý počet variant uľahčuje navyše prácu predajcom kovania a výrobcom okien
Kovanie na okná FAVORIT Si-line S-ES

Bezpečnosť šitá na mieru

 • Kovanie FAVORIT Si-line S-ES ponúka zodpovedajúci koncept pre každú požiadavku na vyššiu odolnosť okien voči vlámaniu pre okná z dreva, plastu a hliníka s drážkou na kovanie
 • Kovanie je neobmedzene použiteľné na oknách zvláštnych tvarov ako je oblúk alebo šikmé okno
 • Vysoký dôraz kladieme rovnako na hodnotný vzhľad, vysoký komfort ovládania, krátku dobu montáže kovania a nízku náročnosť na skladovanie
 • A to všetko v zaručenej kvalite SIEGENIA-AUBI, o čom svedčia nespočetné oficiálne skúšky v renomovaných inštitútoch

Flexibilita vďaka modulovej stavbe

 • Modulová stavba kovania Si-line S-ES zabezpečuje vhodnosť tohto kovania pre všetky stupne bezpečnosti až po 3. triedu odolnosti (WK3)
 • Rohový prevod a jedna uzatváracia platnička so zvýšenou bezpečnosťou zabezpečujú i pri štandardnom kovaní základnú bezpečnos
 • Všetky druhy kovania so zvýšenou odolnosťou voči vlámaniu sú vybavené uzamykateľnou kľučkou, ktorá zabraňuje neoprávnenému posunutiu kovania. Upevnenie kľučky je chránené ochranou proti odvŕtaniu
 • Pri vyhotovení kovania pre 1. triedu odolnosti (WK1) sú navyše všetky rohy okna vybavené dielmi kovania so zvýšenou bezpečnosťou
 • Pre 2. triedu odolnosti (WK2) je kovanie navyše vybavené dodatočnými uzávermi s hríbovými čapmi, ktoré poskytujú viac bezpečnosti
 • Vďaka uzáverom s hríbovými čapmi na medzikusoch kladie kovanie v 3. triede odolnosti (WK3) aj pri použití ťažkého náradia účinný odpor

FAVORIT TBT Poloha „vyklopené“ pred polohou „otvorené“ zaisťuje bezpečnosť

 • V mnohých budovách zahŕňa bezpečnosť viac ako len ochranu obyvateľov pred zlodejmi
 • Napríklad v materských školách a nemocniciach je bezpečnejšie, polohu „otvorené“ sprístupniť len pre účely čistenia okna
 • Vďaka poradiu ovládania „vyklopené“ pred polohou „otvorené“ a možnosti oddeleného uzamykania polohy „otvorené“, ponúka kovanie FAVORIT TBT životne dôležitú bezpečnosť pred vypadnutím z okna